Consortium

Het derde Steunpunt Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen verschillende onderzoeksgroepen van de volgende instellingen:

IMOB

Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) is één van de grootste instituten in België, actief in mobiliteit. De onderzoekers komen uit diverse domeinen als transport, economie, psychologie, techniek, wiskunde, sociologie, architectuur, informatica, ... waardoor mobiliteitsvraagstukken op multidisciplinaire wijze behandeld kunnen worden.

Het IMOB heeft veel ervaring in verschillende kwantitatieve methoden (zoals data mining, microsimulatie, Bayesiaanse statistiek, operationeel onderzoek) om verplaatsingsgedrag, verkeersveiligheid en logistiek te modelleren. Verder heeft het instituut een sterke relatie met de Bachelor Master Verkeerskunde aan de Universiteit Hasselt.

De Divisie voor Ruimtelijke Informatieverwerking (SADL) is gespecialiseerd in toepassing van Geografische Informatiewetenschappen en Technologie in het domein van ruimtelijke ordening en de socio-economische omgeving.

De Onderzoeksgroep Energie, Transport en Milieu (ETE) is gespecialiseerd in het gebruik van modelleringsinstrumenten om prijs-, regelgevings- en investeringsproblemen aan te pakken.

Het Centrum voor Industrieel Beleid, Verkeer & Infrastructuur (CIB) is gespecialiseerd in (dynamische) verkeersmodelleringsinstrumenten ter ondersteuning van onderzoek rond drie topics: ontwikkeling en toepassing van uni- en multimodaal transportnetwerkdesign, intelligente transportsystemen en externe effecten van vervoer.

KUL
VITO

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, is een Europees onderzoeks- en consulting centrum dat duurzame technologieën ontwikkelt in de domeinen van energie, milieu, transportmaterialen en remote sensing. De unit Transport, Energie en Omgeving is actief op het domein van transitie naar een meer duurzame samenleving.

Het onderzoek focust op geïntegreerde analyse van (i) transport en mobiliteit, (ii) energiegebruik en –aanbod, (iii) resources management, (iv) industriële emissies, (v) leven en bouwen en (vi) klimaatsverandering en ruimtelijke ordening. Het Transport & Mobiliteit team analyseert transport in relatie tot technologie, energie en de omgeving. Het team is actief in de domeinen van ‘clean vehicles’ en transportmodellering.

 

Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito