Disclaimer

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de teksten van deze site is verboden zonder voorafgaandelijke toestemming van dr. Stijn Daniels, Steunpunt Verkeersveiligheid, Wetenschapspark 5 bus 6 te 3590 Diepenbeek.
 

Het Steunpunt Verkeersveiligheid respecteert de privacy van elke bezoeker van de site en verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het verzenden van een infoaanvraag of het inschrijven op de nieuwsbrief geeft een bezoeker van deze website van het Steunpunt Verkeersveiligheid de toestemming om zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een adressenbestand voor intern gebruik. De bezoeker wordt het recht voorbehouden zijn of haar persoonlijke gegevens te allen tijde op te vragen of in te kijken.
 

Het Steunpunt Verkeersveiligheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik en/of de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website.
 

Het Steunpunt Verkeersveiligheid is niet verantwoordelijke voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen.
 

Deze website is gecreeërd door: I-Folks digital agency
 

En wordt beheerd door:
Steunpunt Verkeersveiligheid | Wetenschapspark 5 bus 6 | 3590 Diepenbeek
T: 011 26 91 12 | F: 011 26 91 99 | E: info@steunpuntverkeersveiligheid.be

 

Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito