FAQ

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend Wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Bij het Steunpunt kan u dan ook steeds terecht met vragen over:
 

  • Onderzoeksresultaten van Steunpunt onderzoek. Deze resultaten vindt u terug bij Publicaties.
  • Algemene vragen over mobiliteits- en verkeersveiligheidsonderzoek in Vlaanderen en daarbuiten.
  • Wetenschappelijk onderbouwde toelichting bij actuele verkeers- en mobiliteitsgebeurtenissen. Zo worden onderzoekers van het Steunpunt regelmatig gecontacteerd door diverse media om hun expertenvisie op bepaalde gebeurtenissen toe te lichten.

     

Bij het beantwoorden van vragen waken wij er steeds over dat de geleverde antwoorden steunen op objectief en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek.
 

CONTACT: tel 011/26.91.12, e-mail: imob@uhasselt.be

 

  • Met specifieke vragen over het verkeersreglement. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar www.wegcode.be of kan u contact opnemen met uw lokale politiedienst.
  • Met vragen over lokale verkeersproblemen waarvoor u een antwoord op maat verwacht. Antwoorden op maat kunnen enkel gegeven worden na een grondige analyse en studie van de lokale problematiek. Het Steunpunt focust haar onderzoek op een hoger aggregatieniveau: Vlaanderen.
  • Met vragen over het behalen van een rijbewijs.

Nee, het Steunpunt Verkeersveiligheid voert zelf geen campagnes uit. Verkeersveiligheidscampagnes worden uitgevoerd door het BIVV, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.

Het Steunpunt organiseert zelf geen opleidingen, maar de onderzoekers van het Steunpunt hebben bijna allemaal een onderwijsopdracht aan hun eigen instelling. Deze onderwijstaken houden in dat zij optreden als docent in diverse verkeersveiligheids- en mobiliteitsprogramma’s (bv. BaMa Verkeerskunde (UHasselt), Master VLITS Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen (KUL), Mobiliteitsacademie, enz.).

Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito