Kerncijfers

 

In deze rubriek bieden we u op een korte en bondige manier een overzicht aan van verschillende kerncijfers met betrekking tot de evolutie in verkeersveiligheid in Vlaanderen. Al naargelang het kerncijfer wordt er een opsplitsing gemaakt naar de betrokken weggebruikers (modus, leeftijd, geslacht), naar locatie en/of naar tijdstip.

 

De kerncijfers worden aangeboden in 5 rubrieken:

 

Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito