Nieuwsbrieven

Via onze elektronische nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek, uitgevoerd door het Steunpunt Verkeersveiligheid. Ook worden onze publicaties, aankondigingen van studiedagen en andere relevante informatie hierin vermeld. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor een breed publiek in Vlaanderen dat interesse heeft voor verkeersveiligheid in zijn verschillende aspecten.
 

Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito