U kan zoeken naar publicaties (rapporten en/of artikels) m.b.v. onderstaand formulier. Door middel van één zoekfunctie of door meerdere zoekfuncties te combineren, verkrijgt u de gevraagde lijst met zoekresultaten.

Auteur - achternaam
Rapportnummer
enkel voor rapporten
Jaar
Type
Titel of trefwoord(en)
Publicatie
enkel voor artikels
Taal
Jaar  ↑↓Referentie  ↑↓Taal  ↑↓Type  ↑↓
2016Polders, E., Cornu, J., Carpentier, A., Brijs, K., Daniels, S. (2016). Proefproject Langere en Zwaardere vrachtwagencombinaties in Vlaanderen. Evaluatie van de effecten op verkeersveiligheid, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2016-004, 133p.NederlandsRapport
2016Brijs, K., Van Vlierden, K., Cuenen, A., Ross, V., Urlings, J., Jongen, E., Declercq, K., Brijs, T., Wets, G. (2016). Naar een hervormde rijopleiding. Studie naar de effectiviteit van modellen en deelcomponenten voor de opleiding rijbewijs categorie B, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2016-003, 339p.NederlandsRapport
2016Van Haperen, W., Daniels, S., De Ceunynck, T. (2016). Voorrangsgedrag en veiligheid op fietsoversteekplaatsen op bypasses. De invloed van de voorrangsregeling, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2016-002, 34p.NederlandsRapport
2016Schoeters, A., Carpentier, A., Briers, S. (2016). Jaarrapport Verkeersveiligheid 2014: analyse en verkeersveiligheidsindicatoren in Vlaanderen tot en met 2014, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, 94p.NederlandsRapport
2016Cuenen, A., Jongen, E., Brijs, T., Brijs, K., Daniels, S. (2016). Rijsimulator gebaseerde en cognitieve trainingen met als doel oudere bestuurders veilige bestuurders te laten blijven, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2016-001, 42p.NederlandsRapport
2016Schoeters, A., Carpentier, A. (2016). Verkeersveiligheid van kinderen in Vlaanderen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, 62p.NederlandsRapport
2016Fakhraeiroudsari , F., Tampère, C. (2016). Het benchmarken van TRE Dynamisch Verkeerstoedelingsmodel: theoretische testcases, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2015-008, 87p.EngelsRapport
2015Steenberghen, T., Dangol, A., Tirry, D., Dewaelheyns, V. (2015). Handleiding instrumentarium verkeersveiligheidsmonitor, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2015-009, 43p.NederlandsRapport
2015Fakhraeiroudsari , F., Huang, W., Tampère, C. (2015). Benchmarken van StreamLine Dynamisch Verkeerstoedelingsmodel: theoretische testcases, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2015-010, 119p.EngelsRapport
2015De Ceunynck, T., Daniels, S., Polders, E., Vernyns, L. (2015). Geobserveerd voorrangsgedrag bij fietsoversteken op rotondes met vrijliggende fietspaden, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2015-007, 27p.NederlandsRapport
2015De Pauw, E., Daniels, S., Franckx, L., Mayeres, I. (2015). Dynamische snelheidslimieten op Vlaamse snelwegen. Effecten op crashes en de balans tegenover de kosten, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2015-005, 23p.EngelsRapport
2015De Pauw, E., Daniels, S., Kopmanis, C. (2015). Hoe de meest geschikte maatregelen voor een bepaald verkeersveiligheidsprobleem selecteren?. Aanreiking van een methodiek, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2015-006, 68p.NederlandsRapport
2015Polders, E., Daniels, S., Hermans, E., Brijs, T., Wets, G. (2015). Ongevallenpatronen op verkeerslichtengeregelde kruispunten, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2015-004, 33p.Rapport
2015Van Hout, K., Ariën, C., Daniels, S. (2015). Network Safety Management: Een ranking van gevaarlijke segmenten op de autosnelwegen van het TEN-T netwerk in Vlaanderen – eindrapport, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2015-003, 111p.NederlandsRapport
2015Polders, E., Cornu, J., De Ceunynck, T., Daniels, S., Brijs, K., Brijs, T., Hermans, E., Wets, G. (2015). Gedragsaanpassingen van bestuurders aan snelheids- en roodlichtcamera’s. Vervolgonderzoek: effectiviteit van roodlichtcamera’s, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2015-002, 45p.Rapport
2015De Ceunynck, T., Daniels, S., Baets, M., De Smedt, J., Wouters, R., Van den Bulck, H., Walgrave, S. (2015). Verkeersongevallen in de media. Een analyse van de selectie en rapportering van verkeersongevallen in het Vlaamse nieuws, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2015-001, 50p.NederlandsRapport
2015Carpentier, A., Schoeters, A., Nuyttens, N., Declercq, K., Hermans, E. (2015). Jaarrapport Verkeersveiligheid 2013: analyse van verkeersveiligheidsindicatoren in Vlaanderen tot en met 2013, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, 136p.NederlandsRapport
2014Tirry, D., Steenberghen, T. (2014). Ontwikkeling van de Vlaamse Verkeersveiligheidsmonitor, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2014-005, 22p.NederlandsRapport
2014Tirry, D., Steenberghen, T. (2014). Een uitwisselmodel voor verkeersveiligheidsindicatoren, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2014-004, 67p.NederlandsRapport
2014Pirdavani, A., Magis, M., De Pauw, E., Daniels, S. (2014). Real-time risicomodellen om ongevallen te voorspellen door gebruik te maken van data van lusdetectoren voor dynamische veiligheidsapplicatie toepassingen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2014-003, 22p.EngelsRapport
2014Rousseau, S. (2014). Het gebruik van opbrengsten uit verkeersovertredingen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2014-002, 23p.EngelsRapport
2014Carpentier, A., Nuyttens, N., Declercq, K., Hermans, E. (2014). Verkeersveiligheid van voetgangers in Vlaanderen. Pijnpunten en oplossingen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, 51p.NederlandsRapport
2014Nuyttens, N., Carpentier, A. (2014). Jaarrapport Verkeersveiligheid 2012: analyse van verkeersveiligheidsindicatoren tot en met 2012, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, 133p.NederlandsRapport
2014Delhaye, E., Proost, S., Rousseau, S. (2014). Pakken of Beboeten van Snelheidsovertreders, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2014-001, 25p.EngelsRapport
2013Cuenen, A., Brijs, K., Brijs, T., Van Vlierden, K., Daniels, S. (2013). Getuigen onderweg. Effectevaluatie van een verkeerseducatief programma in de 3e graad secundair onderwijs, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2013-003, 43p.NederlandsRapport
2013Nevelsteen, K., Steenberghen, T. (2013). Attentie allocatie van lagere school kinderen en internationale bezoekers in verschillende verkeersomgevingen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2013-002, 59p.NederlandsRapport
2013Van Hout, K., Daniels, S., Brijs, T., Hermans, E., Wets, G. (2013). Netwerk Safety Management. Een ranking van gevaarlijke segmenten op de autosnelwegen van het TEN-T netwerk in Vlaanderen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2013-006, 54p.NederlandsRapport
2013Carpentier, A., Nuyttens, N. (2013). Jaarrapport Verkeersveiligheid 2011: Analyse van verkeersveiligheidsindicatoren in Vlaanderen tot en met 2011, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, 139p.NederlandsRapport
2013Polders, E., Daniels, S., Casters, W., Brijs, T. (2013). Het identificeren van verkeersongevallenpatronen op rotondes: een exploratieve studie, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2013-004, 36p.EngelsRapport
2013Blondiau, T., Rousseau, S. (2013). Inzichten in de doeltreffendheid van verkeersveiligheidshandhaving, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2013-005, 29p.EngelsRapport
2013Tirry, D., Steenberghen, T. (2013). Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor., Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2013-001, 59p.NederlandsRapport
2012Dekoninck, L., Gillis, D., Botteldooren, D., Lauwers, D. (2012). Ruimtelijke ontwikkeling, verkeer, geluidshinder en impact op leefbaarheid. Toepassing van een model voor het meten van verkeersleefbaarheid op een aantal casestudies, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-037, 46p.NederlandsRapport
2012De Pauw, E., Daniels, S., Brijs, T., Hermans, E., Wets, G. (2012). Effectevaluatie van snelheids- en roodlichtcamera’s op gewestwegen in Vlaanderen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015, RA-2012-001, 194p.NederlandsRapport
2012Nambuusi, B., Hermans, E., Brijs, T. (2012). De impact van onzekerheden in inputfactoren op verkeersveiligheidsbesparingen op regionaal niveau. Sensitiviteitsanalyse toepassen op een rekenmodel om de impact van beleidsmaatregelen op regionaal niveau te beoordelen, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-036, 23p.EngelsRapport
2012De Baets, K., Clerix, L., Kröhle, P., Lauwers, D., De Mol, J., Allaert, G. (2012). Optimaliseren en actualiseren vanuit milieuoogpunt van beleidsinstrumenten voor mobiliteitsmanagement. Eindrapport, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-035, 88p.NederlandsRapport
2012Reumers, S., Hermans, E., Janssens, D., Wets, G. (2012). Analysekader voor de monitoring van bereikbaarheid in Vlaanderen. Kwantificatie van een ruime set van bereikbaarheidsindicatoren, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-034, 258p.NederlandsRapport
2012De Baets, K., Vlassenroot, S., Lauwers, D., De Mol, J., Allaert, G. (2012). Duurzame Routenavigatie. Is er harmonie tussen routeplanners en de beleidsprincipes voor duurzame mobiliteit?, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-032, 115p.NederlandsRapport
2012Karlis, D., Hermans, E. (2012). Identificeren van risicogroepen in Vlaanderen. Tijdreeksbenadering, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-031, 38p.EngelsRapport
2012De Mol, J., Lauwers, D., De Baets, K., Allaert, G. (2012). Homogeniseren van snelheden, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-033, 88p.NederlandsRapport
2012Carels, D., Vandenberghe, W., De Mol, J. (2012). Onderzoek naar concrete ITS-toepassingen met effect op verkeersveiligheid. ITS en de zwakke weggebruiker, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-030, 44p.NederlandsRapport
2012Vermote, L., Macharis, C. (2012). Het vrachtroutenetwerk in Vlaanderen. Alternatieve tracés binnen de studieregio Vlaamse Ardennen West beoordeeld door de multi-actor multi-criteria analyse, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-029, 50p.NederlandsRapport
2012De Ceunynck, T., De Pauw, E., Daniels, S., Brijs, T., Hermans, E., Wets, G. (2012). Identificatie van factoren die bijdragen tot het voorkomen van crashes op hoog risico locaties, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-027, 40p.EngelsRapport
2012Wilmots, B., Van Hout, K., Hermans, E., Brijs, T., Daniels, S. (2012). Verkeersonveiligheid in Vlaanderen. Probleemanalyse tot en met 2009, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-028, 94p.NederlandsRapport
2012Van Hout, K., Brijs, T. (2012). De invloed van de vergrijzing op de verkeersveiligheid. Een prognose van het aantal doden en zwaargewonden in 2030, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-026, 88p.NederlandsRapport
2012Ariën, C., Hermans, E., Reumers, S., Daniels, S., Wets, G., Brijs, T. (2012). Impact van verkeersveiligheidsmaatregelen in Vlaanderen. Methodologie en toepassing, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-025, 63p.EngelsRapport
2012Tormans, H., Janssens, D., Brijs, T., Wets, G. (2012). Kwaliteitsbeheer in lokale mobiliteitsbeleidsvorming: een multi stakeholder-benadering naar uitmuntendheid. Opvolgingsrapport, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-024, 26p.EngelsRapport
2012Degraeuwe, B., De Coensel, B., Beusen, B., Madireddy, M., Can, A., De Vlieger, I. (2012). De invloed van verkeersmanagement op emissies. Gids goede praktijk, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-023, 60p.EngelsRapport
2012De Pauw, E., Daniels, S., Brijs, T., Hermans, E., Wets, G. (2012). Het programma voor de herinrichting van de gevaarlijke punten op gewestwegen in Vlaanderen: een effectevaluatie., Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-021, 65p.NederlandsRapport
2012Van Raemdonck, K., Macharis, C. (2012). De Road Accident Analyzer. Deel III: Handleiding en case-study E313, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-022, 53p.NederlandsRapport
2012Karlis, D., Hermans, E. (2012). Tijdreeksmodellen voor verkeersongevallen predictie, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-020, 27p.EngelsRapport
2012Clerix, L., Kröhle, P. (2012). Optimaliseren en actualiseren vanuit milieu-oogpunt van beleidsinstrumenten voor mobiliteitsmanagement, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-019, 73p.NederlandsRapport
2012Vermote, L., Macharis, C. (2012). Indicatoren bij de duurzaamheidsevaluatie van mobiliteitsmaatregelen en verkeersveiligheidsmaatregelen, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-018, 46p.NederlandsRapport
2012Van Raemdonck, K., Macharis, C. (2012). De Road Accident Analyzer. Deel II: Bepaling van de prioritaire segmenten, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-017, 41p.NederlandsRapport
2011Dekoninck, L., Gillis, D., Botteldooren, D., Lauwers, D. (2011). Indicatoren voor verkeersleefbaarheid: uitwerking en toepassing van een model voor het meten van verkeersleefbaarheid, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-016, 90p.NederlandsRapport
2011Vandenberghe, W., Vanhauwaert, E., De Mol, J., Carels, D. (2011). Haalbaarheid van dynamisch verkeersmanagement gebaseerd op gegevensuitwisseling tussen een verkeerscentrale en voertuigen, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-015, 77p.NederlandsRapport
2011De Baets, K., Vlassenroot, S., Lauwers, D., De Mol, J., Allaert, G. (2011). Duurzame Routenavigatie. Is er harmonie tussen routeplanners en de beleidsprincipes voor duurzame mobiliteit?, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-013, 43p.NederlandsRapport
2011Van Hout, K., Brijs, T. (2011). De invloed van de vergrijzing op de verkeersveiligheid. Toekomstige populatiekenmerken, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-012, 84p.NederlandsRapport
2011Wilmots, B., Hermans, E., Brijs, T., Tormans, H. (2011). Selectie van verkeersveiligheidsindicatoren voor Vlaanderen op basis van de doelhiërarchie voor verkeersveiligheid , Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-014, 98p.NederlandsRapport
2011Van Raemdonck, K., Macharis, C. (2011). De ontwikkeling van de RAA. Deel I: Pilootdatabank en bepaling zwarte segmenten, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-011, 42p.NederlandsRapport
2011Vlassenroot, S., Molin, E., Kavadias, D., Marchau, V., Brookhuis, K., Witlox, F., De Mol, J., Allaert, G. (2011). Wat bepaalt de acceptatie van ISA?. Modelleren van acceptatie van ISA, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-010, 30p.EngelsRapport
2011Van Hout, K., Brijs, T., Daniels, S., Hermans, E. (2011). Fietsinfrastructuur. Effecten op verkeersveiligheid, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-008, 74p.NederlandsRapport
2011Van Raemdonck, K., Van Malderen, F., Macharis, C. (2011). Het ongevallenregistratieproces in Vlaanderen. Kwaliteitscontrole van de data en best practices, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-009, 45p.NederlandsRapport
2011Reumers, S., Hermans, E., Janssens, D., de Jong, M., Wets, G. (2011). Een verkennende literatuurstudie naar indicatoren die relevant zijn bij het in beeld brengen van bereikbaarheid in Vlaanderen, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-005, 58p.NederlandsRapport
2011Vermote, L., Van Malderen, F., Macharis, C. (2011). Multicriteria analyse van snelheidsreducerende handhavingsmaatregelen op snelwegen. Een sensitiviteitsanalyse, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-006, 39p.NederlandsRapport
2011Tormans, H., Janssens, D., Brijs, T., Wets, G. (2011). Kwaliteitsbeheer in lokale mobiliteitsbeleidsvorming: een multi stakeholder-benadering naar uitmuntendheid. Ontwikkelen van een evaluatie-instrument voor gemeentelijke overheden in Vlaanderen, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-007, 104p.EngelsRapport
2011de Jong, M., Daniels, S., Brijs, T., Wets, G. (2011). Het effect van ruimtegebruik en infrastructuur op routekeuze en verkeersveiligheid, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-004, 75p.NederlandsRapport
2011Van Malderen, F., Macharis, C. (2011). Handleiding voor het socio-economisch evalueren van verkeersveiligheidsmaatregelen. Vervolg rapport, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-008, 84p.NederlandsRapport
2011Wilmots, B., Hermans, E., Brijs, T. (2011). Veiligheidscharter vrachtvervoer. Richtlijnen voor bedrijven en chauffeurs, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-009, 84p.NederlandsRapport
2011De Mol, J., Vandenberghe, W., Vlassenroot, S., De Baets, K. (2011). ITS-technieken om verkeersveiligheid te verhogen op kruispunten met verkeerslichten (VRI’s). Onderzoek naar de mogelijkheden van dynamisch snelheidsadvies op VRI’s, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-010, 81p.NederlandsRapport
2011Wilmots, B., Van Hout, K., Daniels, S., Brijs, T., Hermans, E., Nambuusi, B. (2011). Verkeersonveiligheid in Vlaanderen. Probleemanalyse tot en met 2007 , Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-013, 72p.NederlandsRapport
2011Hermans, E., Wilmots, B., Brijs, T. (2011). Europese vergelijking op basis van verkeersveiligheidsindicatoren. Beschrijving, verklaring en groepering, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-015, 99p.NederlandsRapport
2011Nambuusi, B., Hermans, E., Brijs, T. (2011). A computational model to assess the impact of policy measures on traffic safety in Flanders: Theoretical concepts and application, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-006, 40p.EngelsRapport
2011Vermote, L. (2011). Duurzaam Transport en Verkeersveiligheid. Transportbeleidsinitatieven en hun mogelijke impact op verkeersveiligheid, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-016, 69p.NederlandsRapport
2011De Ceunynck, T., Janssen, N., Daniels, S., Brijs, T. (2011). Gehanteerde beslissingscriteria bij de heraanleg van gevaarlijke punten . Een empirische analyse aan de hand van classificatiebomen, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-003, 85p.NederlandsRapport
2011Wilmots, B., Shen, Y., Hermans, E., Ruan, D. (2011). Omgaan met ontbrekende data. Overzicht van mogelijke oplossingen, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-002, 33p.EngelsRapport
2010Nambuusi, B., Hermans, E., Brijs, T. (2010). Combinatie van beleidsmaatregelen., Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2010-009, 24p.EngelsRapport
2010Van Raemdonck, K., Macharis, C. (2010). Tijdswaardering in het verkeer.. Congestiekosten, waarde van tijd & verloren voertuiguren., Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2011-001, 35p.EngelsRapport
2010Dekoninck, L., Gillis, D., Botteldooren, D., Lauwers, D. (2010). Methodologie voor het objectief meten van de effecten van verkeer op de leefbaarheid.. Een aggregatietechniek om de lokale effecten van verkeer (veiligheid, gezondheid en kwaliteit van de omgeving) , thuis, onderweg en op de bestemming te evalueren op basis van het individueel tijdsgebruik en verplaatsingsgedrag. Theoretische kader., Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2010-007, 109p.NederlandsRapport
2010De Mol, J., Vanhauwaert, E., Vandenberghe, W. (2010). Verhoogde verkeersveiligheid op autosnelwegen dankzij ITS., Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2010-008, 140p.NederlandsRapport
2010Vlassenroot, S., De Baets, K., Vandenberghe, W., De Mol, J. (2010). Snelheidsbordendatabank voor snelheidsbeheer . Technische en beleidsvoorbereidende aspecten , Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-007, 51p.NederlandsRapport
2010Vlassenroot, S., De Mol, J., Brookhuis, K., Marchau, V., Witlox, F. (2010). Intelligent Speed Adaptation. From Trial Support to Public Support, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-004, 23p.EngelsRapport
2010Vlassenroot, S., De Mol, J., Marchau, V., Brookhuis, K., Witlox, F. (2010). Acceptatie (draagvlak) voor Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA).. Conceptueel kader en eerste resultaten., Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2010-005, 32p.EngelsRapport
2010Vermote, L. (2010). Duurzaamheidsbeoordeling van verkeersveiligheidsmaatregelen.. Herinrichting van verblijfsgebied tot 30 km/uur zone., Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2010-006, 64p.NederlandsRapport
2010Van Hout, K., Brijs, T. (2010). Ouderen en verkeersveiligheid. Een probleemanalyse , Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-014, 85p.NederlandsRapport
2010Moons, E. (2010). Evaluatie van het programma ‘gevaarlijke punten’. Audit van bestaande evaluatieprogramma’s, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-012, 31p.NederlandsRapport
2010Tormans, H., Brijs, T., Janssens, D., Wets, G. (2010). Ontwikkeling van een instrument ter ondersteuning van lokaal verkeersveiligheidsbeleid. State-of-the-art en conceptueel model , Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-005, 57p.NederlandsRapport
2010Van Vlierden, K., Vesentini, L., Dreesen, A. (2010). Mobiliteitsuitsluiting en vervoersafhankelijkheid bij Vlaamse 65-plussers.. Peiling naar prevalentie en oorzaken., Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2010-003, 84p.NederlandsRapport
2010Van Malderen, F., Macharis, C. (2010). Het gebruik van Geografische Informatie Systemen in Verkeersveiligheid.. De ontwikkeling van een gevisualiseerde databank: Deel I., Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2010-004, 41p.NederlandsRapport
2010Van Raemdonck, K., Novikova, E., Van Malderen, F. (2010). De stakeholders en hun criteria op vlak van verkeersveiligheidsmaatregelen. De volgende stappen in de ontwikkeling van het MAMCA, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2010-002, 36p.EngelsRapport
2010Trachet, B., Madireddy, M. (2010). De invloed van verkeersmanagement op emissies. Literatuurstudie van bestaande emissiemodellen en initiële testen met micro verkeerssimulatie, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2010-001, 62p.EngelsRapport
2009Daniels, S., Brijs, T., Nuyts, E., Wets, G. (2009). Risk models for accidents at roundabouts, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-011, 38p.EngelsRapport
2009Van Malderen, F., Macharis, C. (2009). Handleiding voor het evalueren van verkeersveiligheidsmaatregelen. Een eerste aanzet, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-003, 62p.NederlandsRapport
2009Van Lier, T., Van Malderen, F., Macharis, C. (2009). Indicatoren bij de beoordeling van verkeersveiligheidsmaatregelen. Knelpunten en mogelijke oplossingen, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-002, 74p.NederlandsRapport
2009Van Vlierden, K., Vesentini, L., Vanrie, J. (2009). Angstgerelateerde uitsluiting van mobiliteit. Deel 2 - Onderzoek bij Vlaamse 65-plussers, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2009-001, 94p.NederlandsRapport
2008Hermans, E., Brijs, T., Wets, G. (2008). Developing a Theoretical Framework for Road Safety Performance Indicators and a Methodology for Creating a Performance Index, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2008-010, 85p.EngelsRapport
2008Ampe, J., Geudens, T., Macharis, C. (2008). Multi-criteria Analyse en Multi-Actor Multi-Criteria Analyse . Mogelijke meerwaarde voor de evaluatie van verkeersveiligheidsmaatregelen, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2008-009, 52p.NederlandsRapport
2008Van Hout, K., Brijs, T. (2008). Doortochtherinrichtingen. Effect op de verkeersveiligheid, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2008-011, 61p.NederlandsRapport
2008Botteldooren, D., Dekoninck, L., Gillis, D. (2008). Zwarte punten voor geluidshinder door straatverkeer in Vlaanderen. Analyse van conflicten tussen verkeer en leefbaarheid, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2008-008, 63p.NederlandsRapport
2008De Mol, J., Van Leeuwen, T., Vandenberghe, W., Vlassenroot, S. (2008). Intelligente Transport Systemen. ITS en verkeersveiligheid, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2008-007, 115p.NederlandsRapport
2008Vlassenroot, S., Vandenberghe, W., De Mol, J. (2008). Snelheidsmanagement en snelheidsbeheer. Literatuurstudie, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2008-006, 73p.NederlandsRapport
2008Ampe, J., Geudens, T., Macharis, C. (2008). Socio-economische evaluatiemethode voor verkeersveiligheid. Tussentijds vergelijkend rapport, literatuurstudie, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2008-005, 50p.NederlandsRapport
2008Nambuusi, B., Brijs, T., Hermans, E. (2008). A review of accident prediction models for road intersections, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2008-004, 69p.EngelsRapport
2008Van Vlierden, K. (2008). Angstgerelateerde uitsluiting van mobiliteit. Deel 1 – Literatuurstudie over bronnen van angst met uitsluiting van mobiliteit als gevolg, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2008-002, 62p.NederlandsRapport
2008Beusen, B., Denys, T. (2008). Verband tussen rijparameters en verkeersveiligheid. Identificatie van de parameters veilig versus onveilig rijgedrag, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2008-003, 60p.NederlandsRapport
2008Daniels, S., Brijs, T., Nuyts, E., Wets, G. (2008). Injury accidents with bicyclists at roundabouts. Influence of the design of cycle facilities and other location characteristics, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2008-001, 27p.EngelsRapport
2008Vanrie, J. (2008). Effecten van ondersteunende wegmarkeringen op het rijgedrag: een rijsimulatorstudie, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2008-119, 28p.NederlandsRapport
2008Brijs, T., Dreesen, A., Daniels, S. (2008). Proefproject langere en zwaardere vrachtwagens (LZV's) in Vlaanderen: impact op verkeersveiligheid. Literatuurstudie naar randvoorwaarden voor Vlaanderen en eerste evaluatie voorgestelde routes, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2007-002, 113p.NederlandsRapport
2007Hermans, E., Van den Bossche, F., Wets, G. (2007). Impact of Methodological Choices on Road Safety Ranking, Steunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011, RA-MOW-2007-001, 22p.EngelsRapport
2007de Jong, M., Gysen, G., Petermans, A., Daniels, S. (2007). Technieken voor de observatie en analyse van verkeersconflicten. Literatuurstudie, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-118, 37p.NederlandsRapport
2007Gysen, G., Petermans, A., de Jong, M., Daniels, S. (2007). Observatie van verkeersconflicten in Vlaanderen. Resultaten van een proefproject op 2 kruispunten, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-117, 71p.NederlandsRapport
2007Dreesen, A., Daniels, S. (2007). Proefproject ondersteunende wegmarkeringen op 70 km/u-wegen. Effect op de snelheid, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-116, 68p.NederlandsRapport
2007Van den Bossche, F. (2007). Datacenter voor verkeersveiligheid in Vlaanderen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-115, 32p.NederlandsRapport
2007Van Hout, K., Dreesen, A., Cuyvers, R. (2007). Risicoanalyse van doortochten. Verkeersveiligheid in de bebouwde omgeving, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-38, 90p.NederlandsRapport
2007Dreesen, A., Nuyts, E. (2007). Zone 30 in schoolomgevingen: effect op snelheid. Analyse van data van 11 schoolomgevingen in Vlaanderen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-101, 87p.NederlandsRapport
2007Princen Peter, P. (2007). Inhoudelijke aspecten van de verkeersveiligheidsaudit: literatuurstudie, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-114, 37p.NederlandsRapport
2007De Brabander, B. (2007). De maatschappelijke efficiëntie van onbemande camera’s. Kosten-batenanalyse voor gewestwegen met snelheidsbeperking van 90 km/u, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-112, 67p.NederlandsRapport
2007Van Geirt, F., Nuyts, E. (2007). In tijd beperkt inhaalverbod voor vrachtwagens op autosnelwegen. Effectiviteit op het aantal letselongevallen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-113, 63p.NederlandsRapport
2007De Brabander, B. (2007). De waardering van dodelijke verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Resultaten van een contingente waardering, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-111, 39p.NederlandsRapport
2007Van Geirt, F., Vanrie, J. (2007). Ongevallen met vrachtwagens op autosnelwegen bij files en/of wegenwerken. Deel 2 - Analyse van de NIS ongevallendatabank van Vlaanderen voor 1991-2002, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-110, 41p.NederlandsRapport
2007Denys, T., Zomer, G., Schafrat, J. (2007). Veiligheidsverhogende voertuigtechnologie voor zwaar vervoer.. Overzicht, beschrijving en technische aspecten van veiligheidstechnologie voor vrachtwagens en bussen., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-109, 36p.NederlandsRapport
2007Van Hout, K. (2007). De risico's van fietsen. Feiten, cijfers en vaststellingen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-108, 91p.NederlandsRapport
2007Van Vlierden, K., Lammar, P. (2007). Drugs en medicijnen in het verkeer. Literatuurstudie, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-107, 132p.NederlandsRapport
2007Smets, S., Denys, T. (2007). Nieuwe Veiligheidstechnologie en Impact op Technische Keuring. Evaluatie van Efficiëntie van Huidige Testen op Keuring voor Nieuwe Technologieën, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2007-106, 45p.NederlandsRapport
2006Lammar, P. (2006). Verkeersveiligheidsindicatoren: overzicht en omschrijving van bestaande en bruikbare indicatoren, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-105, 132p.NederlandsRapport
2006Denys, T. (2006). Relatie tussen type voertuig en ongevalsernstype voertuig en ongevalsernst. Internationale literatuurstudie over de ernst van ongevallen in relatie tot de types van voertuigen die erbij betrokken zijn., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-104, 49p.NederlandsRapport
2006Denys, T., Zomer, G., Schafrat, J. (2006). Voertuigtechniek voor automatische hulpoproep: eCall. Stand van zaken van het Europese initiatief rond de automatische hulpoproep eCall., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-103, 24p.NederlandsRapport
2006Deben, L. (2006). Een administratieve kostenschatting van de Belgische en de Nederlandse verkeersboete, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-102, 101p.NederlandsRapport
2006Vanrie, J., Baron, A., Nuyts, E. (2006). Kennis van het verkeersreglement: Beïnvloedende factoren en effecten op verkeersveiligheid. Gevalstudie uit Landen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-100, 44p.NederlandsRapport
2006Vanrie, J., Willems, B. (2006). De visuele waarneming en visuele aandachtsprocessen van verkeersdeelnemers. Een overzicht van de beïnvloedende factoren, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-99, 38p.NederlandsRapport
2006Vesentini, L., Bos, K. (2006). Bromfietsers: ongevalbetrokkenheid en maatregelen. Literatuurstudie en ongevallenanalyse, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-98, 130p.NederlandsRapport
2006Van Geirt, F., Nuyts, E. (2006). Effectiviteit van verkeersmaatregelen: snelheidsverlaging van 90km/h naar 70 km/h op gewestwegen. Resultaten uit Vlaanderen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-97, 34p.NederlandsRapport
2006Van Vlierden, K. (2006). Verkeersgetuigen. Literatuurstudie over confronterende voorlichting, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-96, 46p.NederlandsRapport
2006Vrolix, K. (2006). Behavioural Adaptation, Risk Compensation, Risk Homeostasis and Moral Hazard in Traffic Safety. Literature Review, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-95, 58p.NederlandsRapport
2006Lammar, P. (2006). Haalbaarheidsstudie voor de correctie van de ongevallengegevens. Eindrapport, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-94, 122p.NederlandsRapport
2006Dreesen, A., Bos, K., Willems, B. (2006). Ongevalbetrokkenheid van jonge autobestuurders. Deel II: Analyse van Vlaamse data, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-92, 191p.NederlandsRapport
2006Bos, K., Dreesen, A., Willems, B. (2006). Ongevalbetrokkenheid van jongeren. Deel I - Internationale literatuurstudie naar oorzakelijke en/of bijdragende factoren, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-91, 41p.NederlandsRapport
2006Nuyts, E. (2006). Effectiviteit van onbemande camera's. Data uit vijf politiezones, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-90, 34p.NederlandsRapport
2006Van Geirt, F., Nuyts, E. (2006). Handleiding bij het gebruik van regressiemodellen voor ongevalrisico's. Wat kunnen we ermee en hoe?, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-89, 21p.NederlandsRapport
2006Denys, T. (2006). Voertuigtechniek ter verhoging van de baanvastheid en de voertuigstabiliteit. Overzicht en effectiviteit van technologie die de baanvastheid en stabiliteit van personenwagens tracht te verhogen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-88, 27p.NederlandsRapport
2006Nuyts, E. (2006). Methode om het effect van een verkeersveiligheidsmaatregel op de gemiddelde snelheid en op de V85 te berekenen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-87, 36p.NederlandsRapport
2006Van Geirt, F. (2006). Effecten van infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen: effectiviteit van de zichtbaarheid van snelheidscontroles op autosnelwegen.. Internationale literatuurstudie, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-86, 28p.NederlandsRapport
2006Vesentini, L., Willems, B. (2006). Gebruik van beveiligingsmiddelen voor kinderen in de wagen. Observaties in Vlaanderen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-82, 47p.NederlandsRapport
2006Van Vlierden, K. (2006). Vrachtwagenongevallen bij files. Deel 1 - Internationale literatuurstudie naar oorzakelijke en/of bijdragende factoren, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-85, 35p.NederlandsRapport
2006Lammar, P. (2006). Casestudies onderregistratie van ernstig gewonde verkeersslachtoffers. Officiële ongevallengegevens versus ziekenhuis-gegevens, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-83, 44p.NederlandsRapport
2006Vrolix, K., Vereeck, L. (2006). Social Norms and Traffic Safety. A cross-country analysis in the EU-15, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-84, 48p.EngelsRapport
2006Deben, L. (2006). Verkeershandhaving door de bestuurlijke boete. Een rechtseconomische benadering, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-81, 50p.NederlandsRapport
2006Van Hout, K. (2006). Ongevallen in doortochten. Een risicoanalyse van doortochten als geheel, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-80, 51p.NederlandsRapport
2006Dreesen, A., Nuyts, E. (2006). Conflictvrije verkeerslichten: effecten op verkeersveiligheid. Deel 2: Analyse van Vlaamse data, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-79, 44p.NederlandsRapport
2006Denys, T. (2006). Passieve veiligheid beoordeeld met botsproeven: EuroNCAP. Toelichting en evaluatie van het European New Car Assessment Programme, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-78, 32p.NederlandsRapport
2006Daniels, S., Wets, G. (2006). Invloed van rotondes op verkeersveiligheid. Overzicht van onderzoeksresultaten en internationale richtlijnen voor ontwerp, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-77, 64p.NederlandsRapport
2006Nuyts, E., Vesentini, L. (2006). Effect van een gordelcampagne in Antwerpen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2006-76, 42p.NederlandsRapport
2005Denys, T. (2005). Vooronderzoek relatie ongeval – type voertuig. Vooronderzoek naar de relatie tussen ongevallen en het type voertuig: beschikbaarheid van gegevens., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-75, 29p.NederlandsRapport
2005Van Hout, K., Hermans, E., Nuyts, E., Brijs, T. (2005). Doortochten in Vlaanderen. Een risicoanalyse op basis van weg- en omgevingskenmerken, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-74, 108p.NederlandsRapport
2005Van Hout, K., Nuyts, E., Dreesen, A. (2005). Verlaging van de snelheidslimiet voor vrachtwagens. Effecten op verkeersveiligheid, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-73, 82p.NederlandsRapport
2005Van den Bossche, F., Wets, G., Brijs, T. (2005). The use of travel survey data in road safety analysis, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-72, 19p.EngelsRapport
2005Van den Bossche, F., Wets, G., Brijs, T. (2005). Predicting road crashes using calendar data, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-71, 25p.EngelsRapport
2005Van Geirt, F., Nuyts, E. (2005). Risicoanalyse op autosnelwegen. Deel 3 - Ongevallenmodellen voor Vlaamse autosnelwegen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-70, 56p.NederlandsRapport
2005Lammar, P. (2005). Overzicht van preventieve maatregelen ter bescherming van kinderen als zwakke weggebruiker (voetganger of fietser), Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-68, 119p.NederlandsRapport
2005Deben, L. (2005). De economische analyse van de motorvoertuigverzekering in België, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-69, 44p.NederlandsRapport
2005Willems, B., Nuyts, E. (2005). Ervaring en ongevalbetrokkenheid. Casestudy bij Limburgse schoolgaande jongeren, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-64, 46p.NederlandsRapport
2005Denys, T. (2005). Veiligheidsverhogende voertuigtechnologie voor gemotoriseerde tweewielers. Overzicht, beschrijving en technische aspecten van voertuigtechnologie die de veiligheid van bestuurders van gemotoriseerde tweewielers verhoogt., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-66, 41p.NederlandsRapport
2005Verlaak, J. (2005). Systemen ter verbetering van het zicht van de bestuurder. Technische beschrijving en effect op de verkeersveiligheid, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-65, 47p.NederlandsRapport
2005De Brabander, B., Nuyts, E., Vereeck, L. (2005). Road safety effects of roundabouts in Flanders, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-63, 25p.NederlandsRapport
2005Deben, L. (2005). Welvaartsimplicaties van overheidsoptreden. De public interest benadering, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-62, 60p.NederlandsRapport
2005Van Geirt, F. (2005). Locatie en type bepaling van beveiligingsconstructies op autosnelwegen op basis van omgevingskenmerken. Internationale literatuurstudie, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-61, 59p.NederlandsRapport
2005Inghelbrecht, E., Willems, B., Bernheim, J. (2005). De impact van whiplash ten gevolge van een verkeersongeval op de kwaliteit van het leven. Een pilootstudie voor 'de impact van verkeersongevallen op de kwaliteit van het leven', Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-60, 203p.NederlandsRapport
2005Van Geirt, F., Nuyts, E. (2005). Risicoanalyse op autosnelwegen. Deel II: Analyse van de Vlaamse infrastructuurkenmerken, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-59, 119p.NederlandsRapport
2005Deben, L. (2005). De optimale juridische omstandigheden voor de bestuurlijke boete, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-58, 28p.NederlandsRapport
2005Willems, B. (2005). Het inschatten van de eigen vaardigheid van jongeren in het kader van een bijkomende rijopleiding. Theoretische omkadering en empirische studie, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-56, 58p.NederlandsRapport
2005Van Vlierden, K. (2005). Jongeren en alcohol in het verkeer. Bevindingen uit internationale literatuur en uit een bevraging van gedrag en mening van Vlaamse hogeschoolstudenten, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-57, 88p.EngelsRapport
2005Dreesen, A. (2005). Conflictvrije verkeerslichten: effecten op verkeersveiligheid. Deel 1: literatuurstudie, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-55, 56p.NederlandsRapport
2005Nuyts, E. (2005). Effectiviteit van onbemande camera's. Een case study uit het stadsgewest Antwerpen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-46, 38p.NederlandsRapport
2005Van den Bossche, F., Wets, G., Brijs, T. (2005). The role of exposure in the analysis of road accidents: a Belgian case-study, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-54, 23p.EngelsRapport
2005Lammar, P. (2005). Letsels, blootstelling en risicofactoren voor kinderen als zwakke weggebruiker (fietser of voetganger), Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-52, 92p.NederlandsRapport
2005Princen Peter, P. (2005). Literatuurstudie naar de effecten op de verkeersveiligheid van een verlaging van de snelheidslimiet van 50 km/u naar 30 km/u., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-53, 25p.NederlandsRapport
2005De Brabander, B. (2005). Determinanten van de letselernst bij verkeersongevallen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-51, 122p.NederlandsRapport
2005Geurts, K., Wets, G., Brijs, T., Karlis, D., Vanhoof, K. (2005). Ranking and Selecting Dangerous Accident Locations: Case study, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2005-67, 17p.EngelsRapport
2004Van Hout, K., Kemperman, M. (2004). Verkeersveiligheidsaudits. Een studie van de internationale literatuur, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-50, 59p.NederlandsRapport
2004Deben, L. (2004). De rechtswaarborgen van de bestuurlijke boete, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-49, 68p.NederlandsRapport
2004Van Geirt, F., Nuyts, E. (2004). CESaM 1.0. Handleiding voor de Calculator for Effects of Safety Measures (Effectiviteitberekening), Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-48, 30p.NederlandsRapport
2004De Beuckeleer, E., Verlaak, J., Van den Bossche, F. (2004). Beveiligingsmiddelen voor kinderen in de auto. Technische beschrijving en determinanten van het gebruik, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-47, 58p.NederlandsRapport
2004Verlaak, J. (2004). Bestuurderscontrolesystemen voor vermoeidheid en rijden onder invloed. Beschrijving en technische aspecten van systemen in voertuigen die vermoeidheid en alcoholgebruik detecteren, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-45, 38p.NederlandsRapport
2004Nuyts, E., Vesentini, L. (2004). Gordeldracht van bestuurder en passagier vooraan. Analyse van gordeltellingen 2003 en 2004 in Antwerpen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-44, 38p.NederlandsRapport
2004Geurts, K., Wets, G., Brijs, T., Karlis, D., Vanhoof, K. (2004). Ranking and Selecting Dangerous Accident Locations: Correcting for the Number of Passengers and Bayesian Ranking Plots, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-43, 20p.EngelsRapport
2004Vesentini, L., Cuyvers, R. (2004). Pilootonderzoek naar determinanten voor het al dan niet aanschaffen en gebruiken van verhogingskussens voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-42, 62p.NederlandsRapport
2004Deben, L. (2004). De positie van de bestuurlijke boete, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-41, 41p.NederlandsRapport
2004Reekmans, S., Nuyts, E., Cuyvers, R. (2004). Effectiviteit van infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen. Literatuurstudie, data tot 2003, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-39, 126p.NederlandsRapport
2004Brijs, T., Karlis, D., Van den Bossche, F., Wets, G. (2004). A Baysian Model for Ranking Hazardous Sites, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-19, 27p.EngelsRapport
2004Lammar, P. (2004). Richtlijnen en aanbevelingen voor de behandeling van verkeersonveiligheid binnen effectrapportage. Studie verkeersonveiligheid in MER/MOBER en rol van andere relevante beleidsinstrumenten, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-36, 95p.NederlandsRapport
2004Van den Bossche, F., Wets, G., Brijs, T. (2004). A Regression Model with ARIMA Errors to Investigate the Frequency and Severity of Road Traffic Accidents, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-35, 23p.EngelsRapport
2004Deben, L., Vereeck, L. (2004). Rechtseconomische theorie van verkeersaansprakelijkheid en regulering, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-23, 126p.NederlandsRapport
2004Lammar, P., Hens, L. (2004). Onderzoek naar het gebruik van ziekenhuisgegevens : Minimale Klinische Gegevens, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-20, 69p.NederlandsRapport
2004Nuyts, E., Vesentini, L. (2004). De relatie tussen de gordeldracht van passagier en bestuurder. Analyse van gordeltellingen in Antwerpen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-33, 29p.NederlandsRapport
2004Van Vlierden, K., Vesentini, L., Cuyvers, R. (2004). Vooronderzoek naar alcoholgebruik in relatie tot verkeersveiligheid. Met de aanbeveling van de Europese commissie betreffende de verlaging van de wettelijke alcohollimiet naar 0,2 promille voor bepaalde groepen als leidraad, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-32, 52p.NederlandsRapport
2004Willems, B., Cuyvers, R. (2004). Ervaring en ongevalbetrokkenheid. Literatuurstudie, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-30, 52p.NederlandsRapport
2004Verlaak, J. (2004). Voertuigtechnologie voor snelheidsregeling, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-24, 39p.NederlandsRapport
2004Van Geirt, F. (2004). Risico-analyse gewestwegen buiten de bebouwde kom. Deel I: Literatuurstudie, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-31, 72p.NederlandsRapport
2004Princen Peter, P. (2004). Literatuurstudie naar de effecten op de verkeersveiligheid van een verlaging van de snelheidslimiet van 90 km/u naar 70 km/u op wegen in Vlaanderen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-29, 32p.NederlandsRapport
2004Nuyts, E., Hannes, E., Dreesen, A. (2004). Risicoanalyse autosnelwegen. Deel I: Literatuurstudie, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-28, 61p.NederlandsRapport
2004Princen Peter, P. (2004). Literatuurstudie naar de effecten op de verkeersveiligheid van een verlaging van de snelheidslimiet van 50 km/u naar 30 km/u., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2004-34, 23p.NederlandsRapport
2003De Brabander, B., Vereeck, L. (2003). De waardering van een mensenleven bij investeringen in verkeersveiligheid. Overzicht onderzoeksmethoden en een voorstel voor Vlaanderen., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-17, 64p.NederlandsRapport
2003De Brabander, B., Vereeck, L. (2003). Cost-Benefit Analysis for Road Safety Investments in Belgium. Case study for a Seat Belt Reminder system, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-16, 26p.EngelsRapport
2003Geurts, K., Wets, G., Jacobs, T. (2003). Identification and ranking of Black spots: Sensitivity Analysis, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-18, 22p.EngelsRapport
2003Verlaak, J. (2003). De veiligheidsgordel: technische aspecten en effectiviteit, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-14, 45p.NederlandsRapport
2003Vesentini, L., Cuyvers, R. (2003). Gordeldracht. Literatuurstudie over de determinanten van het gordelgebruik en mogelijke interventies, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-12, 39p.NederlandsRapport
2003Vesentini, L., Cuyvers, R. (2003). Snelheid en beloning. Een eerste inzicht in snelheidsgedrag, de werking van belonen en de mogelijkheden om snelheidsgedrag te sturen door beloning., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-09, 24p.NederlandsRapport
2003Dreesen, A., Cuyvers, R. (2003). Risicoanalyse op basis van wegkenmerken: een literatuurstudie., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-13, 49p.NederlandsRapport
2003Lammar, P. (2003). Haalbaarheidsstudie voor correctie ongevallengegevens: tussentijds rapport , Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-15, 30p.NederlandsRapport
2003Deben, L. (2003). Naar een optimaal verkeershandhavingsbeleid in Vlaanderen. Een rechtseconomische analyse van lessen uit de veiligste landen, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-11, 134p.NederlandsRapport
2003Lammar, P., Hens, L. (2003). Impact van de verkeersonveiligheid op de volksgezondheid, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-10, 90p.NederlandsRapport
2003Geurts, K., Wets, G. (2003). Black Spot Analysis Methods: Literature Review, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-07, 30p.EngelsRapport
2003Van den Bossche, F., Wets, G. (2003). Macro Models in Traffic Safety and the DRAG Family: Literature Review, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-08, 46p.EngelsRapport
2003Boets, S., Vanlaar, W. (2003). Aanpak verkeersonveiligheid in de best presterende landen., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2003-05, 218p.NederlandsRapport
2002Van den Bossche, F., Wets, G., Lesaffre, E. (2002). A Bayesian Hierarchical Approach to Model the Rank of Hazardous Intersections for Bicyclists using the Gibbs Sampler, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2002-03, 23p.EngelsRapport
2002Geurts, K., Wets, G., Brijs, T., Vanhoof, K. (2002). Profiling high frequency accident locations using associations rules, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2002-02, 18p.EngelsRapport
2002Nuyts, E. (2002). Zwarte punten, witte punten, maar voornamelijk heel veel grijs: over de effectiviteit van maatregelen., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2002-04, 8p.NederlandsRapport
2002Staes, H., De Brabander, B. (2002). Inleiding tot Economische Afwegingsmethoden op Verkeersveiligheidsmaatregelen., Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2002-01, 54p.NederlandsRapport
2002Zuallaert, J., Stuyven, K., Mestian, B., Beyst, V., Sauvage, E., De Preter, F., Zuallaert, G. (2002). Status Questionis Verkeersveiligheid in Vlaanderen.. Eindrapport oktober 2002, Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006, RA-2002-06, 90p.NederlandsRapport
Exporteer refentielijst: PDF | WORD
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito